Příklad využití ústředny s Dent21

Dent21 poskytuje unikátní možnost napojení software na virtuální nebo hardwarovou telefonní ústřednu. Telefonní ústředna umožňuje propojit lefonní hovory a SMS softwarem Dent21.  V příkladu níže ukážeme, jak lze ústřednu využít v Dent21.

 1. Ústředna má své vlastní telefonní číslo. U virtuální ústředny to je číslo z vašeho kraje, u HW ústředen záleží na nastavení, většinou mobilní SIM s tarifem klienta.
 2. Na ústředně lze nastavit – nahrát hlášení pro jednotlivé situace a chování ústředny. Například při zavolání: “Dobrý den, dovolali jste se do ordinace p. Zoubka.”
 3. Při zavolání do ordinace se v Dent21 zobrazí informace o  příchozím hovoru a software se pokusí dle telefonního čísla spárovat volajícího, včetně informací o nejbližší návštěvě.
 4. Pokud je linka obsazena, aktivuje se fronta volajících. Volající se zařadí do fronty a ozve se mu nahraná hláška  a nebo se přepojí na jiný telefon, V Dent21 se otevře další okno s informací o hovoru.
 5. Přehled přijatých i zmeškaných hovorů se spáruje přímo v kartě pacienta, nebo jsou k dispozici hromadné přehledy hovorů.
 6. Lze nastavit různé “režimy” . Například režim “pracovní doba”, “mimo pracovní dobu”, “dovolená”. Tyto režimy mohou ovlivnit i chování u přijatých hovorů (jiné oznamovací hlášky, přepojení na záznamník, apod.).
 7. Možnost nahrávání příchozích hovorů. Nahrávky se ukládají na server.
 8. Možnost hlasových voleb (Voláte-li na hygienu, zmáčkněte “1”, voláte-li na stomatologii, zmáčkněte “2”. V Dent21 se pak zobrazí nejen kdo volá ale také “proč” volá.
 9. Možnost odesílat SMS z vlastní SIM karty. Cena za odeslané SMS je pouze dle ceníku operátora.
 10. Možnost volat z mobilního telefonu přes číslo ústředny. Klient tak vidí telefonní číslo ústředny, nikoli to mobilní. Cena je pak dle mobilního operátora.
 11. Funkce “Vrátník” – možnost nastavení otevírání venkovních dveří přímo ze software Dent21.