Co by měl umět dobrý stomatologický software?​

Nároky a požadavky na moderní software se s časem stupňují.
V tomto článku se blíže podíváme na to, jak by měl vypadat komplexní software pro zubařskou ordinaci ve 21. století.

Moderní ordinace ve 21. století neznamená jen léčbu pacientů a vykazování kódů na pojišťovny. Ať už v malé ordinaci nebo velké klinice s několika pobočkami, musí vedoucí lékaři a majitelé v dnešní době řešit záležitosti spojené s provozem běžné firmy. Z lékařů se stávají podnikatelé a manageři, z pacientů klienti a z léčení bolavých zubů se staly služby.

V kontextu této proměny tak lékaři – manageři řeší business plány a strategie, marketing, cash flow, lidské zdroje, sklady, čekárnu, recepci i software. To vše s cílem uspokojit klientské potřeby a vygenerovat dostatečný zisk pro chod a rozvoj ordinace – společnosti. Zároveň však ta samá osoba často řeší každodenní záležitosti provozního charakteru.

 Software pro ordinaci 21. století je komplexní informační systém

Ke své práci tedy majitel ordinace potřebuje efektivní a kvalitní softwarový nástroj, který by mu pomohl ulehčit nejen procesy spojené s rolí lékaře, ale i s jeho rolí managera. Nástroj, který zároveň bude splňovat požadavky recepce, sestřiček, účetní a v neposlední řadě i jejich klientů. Nástroj, který zefektivní každodenní činnosti zúčastněných rolí, tak kromě času šetří peníze. Již se nelze spokojit s jednoduchým programem, který zvládne zaznamenat objednání klienta po telefonu, do textu vypíše, co se ten den léčilo, vykáže kódy na pojišťovny a vytvoří přehled nákladů. K tomu mít pár excel tabulek, samostatný program pro recepci, další pro čekárnu a pár dalších drobných prográmků.

Moderní software pro ordinace se tak stává komplexním informačním systémem firmy, který řeší nejen vykazování léčby, ale také interní procesy v ordinaci, požadavky recepce, čekárnu, finance a statistiky, řídí vztahy se zákazníky a zdroje a sklady. Dokáže zautomatizovat běžné procesy, propojit se s bankou, účetním programem, kartami pacientů. Dobrý stomatologický software pro 21. století tak musí být komplexní informační systém firmy (ERP). Nejen nástroj na vykazování léčby.

Dent21 - Stomatologický informační systém
Dent21 - Stomatologický informační systém

Software se umí přizpůsobit požadavkům, roste s ordinací

Je-li ordinace zároveň firma, má tedy také svoji vizi a strategii. Ať už formální, či intuitivně definovanou. Některá ordinace se specializuje na služby s přidanou hodnotou, není zapojena do systému pojišťoven. Má luxusní interiéry, na stropě v ordinaci plavou digitální rybičky. Cílí na zámožnější klientelu. Jiná ordinace je zapojena do systému pojišťoven a soustředí se na základní péči. Klade však důraz na plánování léčby vstupní vyšetření. Obě zde zmíněné ordinace mají jiné strategické cíle, produkty, klienty a tím i očekávání od software. Jeden unifikovaný systém tak nemůže pokrýt veškeré potřeby odlišných zákazníků. Je tedy žádoucí, aby se software dokázal přizpůsobit požadavkům ordinací a měl možnost úprav na míru. Z malé ordinace se může jednou stát velká klinika. Dobrý moderní software bude růst společně s ordinací.

Dent 21 - Model strategického řízení firmy
Dent 21 - Model strategického řízení firmy

Snadná propojitelnost s dalšími nástroji

 

V úvodu článku bylo zmíněno, že moderní software musí být komplexní. Co to znamená v praxi? Například to, že software lze rozšířit do čekárny a propojit s čtečkou karet pojišťovny. Do systému lze propojit telefon, aby se přímo v software zobrazilo, kdo volá a na kdy byl objednán. Případně mít vlastní řešení SMS pomocí vlastní brány. Software by měl umět si automaticky stáhnout fotky a snímky ze zobrazovacího software bez nutnosti nahrávat snímky ručně. Měl by umět se propojit s bankou, karetní branou a dalšími moderními technologiemi. Teprve tehdy se stává opravdu komplexním.

Dent 21 - propojitelnost s dalšími systémy
Dent 21 - propojitelnost s dalšími systémy a zařízeními

Mám data opravdu pod kontrolou? Aneb data jako rukojmí

Až teprve data vdechnou informačnímu systému funkčnost a smysl. Data jsou v dnešní době klíčová. Jde nejen o zabezpečení daného software proti zcizení dat, ale také o umístění a dostupnost dat. Pokud ordinace přijde o data o pacientech, financích, plánech, kalendářích, bude to velmi zásadní zásah do běhu ordinace. Je třeba si tedy položit otázky, zda má vlastník ordinace data opravdu pod kontrolou. Zda ví, kde přesně jsou data umístěna, kdo všechno k nim má přístup a zda je provozovatel současného software schopen majiteli kdykoli jeho data poskytnout bez prodlení a ve strojově čitelné formě. Zálohuje je? Kde? Jak? Jak často? Co se stane, když bude chtít klient odejít? Dostane se k datům nebo budou data jako rukojmí? Moderní software by měl klientům umožnit vytvářet zálohu dat na jemu vybrané místo. Mělo by být jasné, kde jsou data umístěna, kdo k nim má přístup a jak s nimi nakládá.

Dent21 - data ordinace pod kontrolou klienta
Dent21 - data ordinace pod kontrolou klienta

Záleží na tom, kde je software umístěn?

Neméně důležitým faktorem je umístění software. Je-li software umístěn na běžném počítači, kde je běžný operační systém, program i samotná báze dat, je potřeba neustále vše aktualizovat a doufat, že příští aktualizace neshodí celý ekosystém, je to zajisté nevhodné. Taktéž program, který pro svou aktualizaci potřebuje neustále zásahy uživatele, spuštěné programy třetích stran, či dokonce zásah technika v ordinaci, již v dnešní době nemůže nést označení moderní. Taktéž, potřebuji-li pro práci z domu mít puštěn počítač a připojovat se přes VPN či jiné technologie, které většinou nefungují, když to potřebujeme, již patří do řešení minulého století. Moderní informační systém pro zubařskou ordinaci je dostupný přes prohlížeče online, běží na samostatném serveru či cloudu a aktualizuje se bez zásahu uživatele. Dovolí však majiteli omezení přístupu na různé umístění, nebo pro specifická zařízení.

Dent 21 - vhodné umístění software pro ordinace
Dent 21 - vhodné umístění software pro ordinace

Spolehlivá technická podpora jako základ spokojené spolupráce

V neposlední řadě je velmi důležitá podpora software. I sebedokonalejší software potřebuje lidskou podporu. Potřebuje někoho, komu můžete sdělit dotaz, požadavek či připomínku a ten ji s Vámi bez odkladu řeší. Ideální je se nepřihlašovat do speciálních support programů, psát emaily na různá oddělení, ale mít přímo v software nástroj pro komunikaci s technickou podporou.

Zdá se Vám, že nároky nastíněné v tomto článku jsou přehnané a stávající software je nedokáže splnit? Zkuste se podívat na Dent21®. P.S.: To „21“ znamená pro 21. století.

dent21- Technická podpora
dent21- Technická podpora