Funkce a výhody Dent21®

Přehled funkcí a řešení komplexního software pro stomatologické ordinace a kliniky Dent21®

O Dent21®

Dent21® je komplexní software pro stomatology, ordinace a kliniky. Obsahuje prémiové funkce za férové ceny.  Chytré plánování na termíny, kartotéku a kartu pacienta propojenou se zubním křížem a vstupním vyšetřením, finanční a léčebné plány, platby a faktury, exporty do aplikací třetích stran,  EET, eRecepty, archiv karet, vyvolávací systémy, čekárnu, napojení na pojišťovny, SMS, klientské účty, importy z RTG a foto aplikací a mnoho dalšího.

Software pro zubaře Dent21® může běžet u klienta na jeho serveru, či na našich serverech. Uživatelům je dostupný přes webové prohlížeče. Není tak potřeba žádná instalace na koncových stanicích. Aktualizace probíhají vzdáleně na serveru.

 

Funkce Dent21®

Unikátní systém plánování

Unikátní systém plánů a plánování. Plány pro oddělení i ošetřující. Vstupem podepsaná anamnéza klienta z tabletu. Plány návštěv a terapeutické plány k podpisu, zasílání emailem. Termíny plánů přes chytrý kalendář. Automaticky vyplněná léčba dle plánů. Skupiny plánů – několik navazujících plánů a návštěv na jedno kliknutí. Plány také přes zubní kříž.

Finanční plány, přehledy
pro klienty

Snadné sestavení finančních plánů pro klienty z léčebných plánů, přehled návštěv a naplánovaných termínů. Možnost seskupovat termíny do skupin a hlídat rozestupy i návštěvy. Finanční plány lze poslat emailem v zabezpečeném PDF nebo jsou dostupné v účtu klienta.

Kalendář a chytré vyhledávání

Denní, týdenní a měsíční kalendář. Sloupcový i řádkový. Drag&drop. Snadné přeobjednání. Flexibilní a akutní klienti. Chytré vyhledávání volných termínů dle obsazenosti a dalších parametrů. Lze vyhledat termín jen na určité oblasti ošetření. Propojení s plány,
léčbou a virtuální ústřednou.
automatické SMS k termínu, spárování SMS odpovědi klienta.

Komplexní karta

V kartě je k dispozici komplexní přehled o klientovi, jeho termínech a návštěvách. V kartě lze nálezt vykazování léčby a výkonů propojené s plány, dekurzem a zubním křížem, automaticky načtené foto a RTG snímky, podepsané dokumenty a k podpisu, e-archiv, finance, historie komunikace a mnoho dalšího.

Propojení s
RTG a foto

Dent21® umožňuje nejen propojku na rentgenové aplikace třetích stran, ale také automaticky načíst RTG snímky a fota klienta přímo do karty pacienta. Snímky získává ihned a bez zásahu uživatelů. Snímky lze přímo v Dent21® snadno upravovat.

Faktury, doklady, pojišťovny

Vystavování faktur z léčby i mimo léčbu je v Dent21® snadné. Zálohové faktury, šeky, slevy, fakturace na třetí strany. Napojení na pojišťovny, exporty do ABRY, POHODY či jiných systémů. Napojení na platební termínál, propojení a spárování s bankou klienta.

Systém chytrých výkonů

Dent21® nabízí unikátní koncept výkonů. Výkon může obsahovat zákroky, protetika či materiály, lze mu přiřadit barvu, čas, vícero dekurzů. Automatické varianty dle věku a pojištění. Ceny dle kalkulace, obsahu, ručně. Propojení s anamnézou, chytrými plány, léčbou, kalendářem, zubním křížem atd. Již není třeba vykazovat jednotlivé opakující se kódy na a mimo pojišťovnu a fráze.

Skladové hospodářství

K dispozici je správa skladových zásob, které jsou propojené s léčbou. Dochází-li některý medikament, anestetikum,
nástroj či hygientický prostředek, systém na to zavčas upozorní
a může udělat objednávku.

Komunikace a chat

V systému je integrován chat umožňující komunikovat přímo k učitému klientovi a přiřazovat úkoly uživatelům. Komunikace je pak zobrazena přehledně v kartě klienta a nesplěné úkoly na úvodní straně.

Grafické prostředí a UI přizpůsobitelné ordinaci

Vzhled a uživatelské rozhraní systému Dent21® lze snadno uzpůsobit požadavkům uživatelů. Je možné změnit jen určité vlastnosti, přesunout či skrýt tlačítka, ale i kompletně vyměnit vzhled prostředí za jiný.

Podpora více poboček a oddělení

Systém je od začátku navrhován, aby vyhovoval jak malým ordinacím, tak velkým klinikám s mnoha křesly a vícero odděleními. Vše propojeno. Snadná administrace poboček a křesel, včetně chytré obsazenosti personálem.

Kvalitní a rychlá technická podpora

Technická podpora je integrovaná přímo v aplikaci. Snadno a přímo ze systému vytvoříte nový požadavek na technickou podporu. Online sledujete zpracovávání požadavku.

Statistiky

Dent21® poskytuje rozsáhlou sadu statistik a přehledů. Statistiky lze filtrovat, měnit obdobobí a exportovat do excelu. Pokud Vám v systému nějaká statistika chybí, rádi Vám ji přiděláme.

Analýzy a grafy

Dent21 - Analytické nástroje a grafy

Managment ordinací a klinik má k dispozici komplexní balík analýz, trendů, přehledů a grafů.

Moderní zubní kříž

Realitě se blížící model zubního kříže. Vykazování v kříži možné i zkratkami. Kříž propojen  s plánováním, vstupním vyšetřením a léčbou. Snadné plánování. Na jedno kliknutí lze naplánovat několik návštěv. Plány se po uskutečnění propíší do stavů.

Skupiny návštěv
a výkonů

Dent21 - Skupiny výkonů a návštěv

Dent21® je plánování na vícero termínu snadné. Lze vytvořit skupiny výkonů a návštěv, které k sobě patří a jedna bez druhé nedává smysl. Dent21® hlída automatické rozestupy v termínech a při nerelizaci první návštěvy automaticky odstraní i následující spjaté termíny. I na skupiny lze na jedno kliknutí plánovat v zubním kříži.

Napojení na telefonní ústředny

Dent21 - telefonní a SMS ústředna

Dent21® nabízí výrazné ulehčení pro recepci i pro finance našich klientů díky virtuální ústředně. Lze posílat SMS ze SIM klientů a dle jejich tarifu. Propojení hovorů. Zavolá-li klient, Dent21® zobrazí, kdo volá, přehled termínů, základní informace o volajícím. Možnost fronty volajících, nastavení hlášení dle otevírací doby, záznamník, otevírání venkovních dveří, volání zpět přímo z Dent21®.

Role uživatelů

Dent21 - komplexní správa uživatelů a rolí.

V Dent21® můžete jednoduše udělovat přístupy a práva dle rolí uživatelů. Tito uživatelé mají pak práva přístupu k odpovídajícím funkcím systému. V Dent21® lze využít rolí lékař, sestra, recepce, kancelář, účetní a IT technik. Lze jednoduše přiřadit fotografii uživatelů a sledovat jejich chování v systému.

Bezpapírová ordinace
podpisy v tabletu

Vyhněte se tisku papírů a nechte libovoné dokumenty, včetně pacientem vyplněného vstupního vyšetření, podepsat pacientem v tabletu. Výběr vhodných tabletu necháváme na klientovi. Možnost podepsané dokumenty poslat zaheslované emailem.

Nelimitujeme Vás ve výběru tabletu. Za tablety nic neplatíte.

Parodontální zubní kříž a indexy

Dent21® lze snadno zadávat parodontální vyšetření. Mimo jiné indexy CPI, PBI, BOP, choboty a furkace, recesy a viklavost. Přehledně zobrazeno v parodontologickém zubním kříži.

Správa zařízení ordinace

Dent21® lze snadno spravovat zažízení ordinace. Vytvářet upomínky,  přiřazovat dokumenty, kontaktní osoby a mnoho dalšího. Lze nastavit práva přístupu jednotlivých uživatelům a rolím, například Technikovi. Lze také automaticky propojit chytrá zařízení ze systémem a automaticky sbírat data z těchto systémů.

Tvorba komplexních formulářů

Dent21 - šablona formuláře

Dent21® lze vytvořit šablony dokumentů, které lze přizpůsobovat pomocí formulářových prvků neboli tagů, které se automaticky nahrazují příslušnými údaji. Pokud je šablony například vložen tag {jméno}, v daném dokumentu se tag nahradí skutečným jménem klienta. Tímto způsobem lze v Dent21®  vytvářet komplexní formuláře, které lze mj. předat klientovi k vyplnění v tabletu.

Spolupracující
lékaři

Do Dent21® lze přidat praktiky klientů i spolupracující ošetřující. Tito ošetřující se do systému nepřihlašují a mají pouze přehledovou funkci (slouží např. správnému vyplnění žádanek apod.). Spolupracujícím ošetřujícím lze v Dent21® nastavit vlastní heslo, kterým budou zabezpečeny všechny jim odesílané dokumenty.

Lékový záznam

Dent21® umožňuje napojení do lékových záznamů pacienta v databázi SÚKL. Do karty klienta se propíší údaje o datu vystavení, předpisu, kdo léky předepsal, datu výdeje, dávkování a kdo léky vydal. Vybrané léky z lékového záznamu lze načíst do medikace pacienta v hlavičce klienta. 

Vlastní e-mailový klient

Dent21® umožňuje propojení e-mailové adresy s vlastním e-mailovým klientemDíky tomu lze e-maily jednoduše posílat i přijímat rovnou v aplikaci.  E-mailem lze odesílat např. anamnestický dotazník, přehled termínů, finanční a léčebné plány a libovolné elektronicky podepsané dokumenty.

Přeobjednání navazujících termínů

Dent21 - přeobjednané termíny
V kalendáři lze hromadně přeobjednat několik navazujících termínůV případech, kdy např. rodina nemůže dorazit na původně smluvené termíny, tedy není nutné všechny rodinné příslušníky přeobjednat zvlášť, ale lze jim nové termíny vytvořit najednou.

Objednávkový formulář na webu ordinace

Objednávací kalendář Dent21® lze snadno integrovat na libovolné webové stránky Vaší ordinace.  Klienti si mohou Vámi zvolené výkony a termíny snadno a rychle zarezervovat přímo z webové prezentace Vašeho zdravotnického zařízení.

Automatické ověření pojištěnců přes B2B VZP

Dent21 - ověření čísla pojištěnce

Dent21® přes služby B2B VZP  ověřuje, zdali je klientovo číslo pojištěnce platné. Pokud ano, systém získá údaje z VZP a automaticky předvyplní druh pojištění i pojišťovnu, ke které je klient zaregistrován. Pomocí B2B VZP lze zároveň ověřit i to, jestli jsou zadané údaje o praktickém lékaři klienta správné.

Automatické ověření bydliště a zaměstnavatele klienta

Dent21® je napojen na portál ČSSZ, získává údaje o bydlišti a zaměstnavateli klienta.

Online vyplnění anamnestického dotazníku

Klientovi lze e-mailem nebo SMS zaslat jednorázový odkaz, přes který může vyplnit anamnestický dotazník online. Pacient anamnestický dotazník vyplní a podepíše ve svém elektronickém zařízení, např. na PC nebo tabletu. V ordinaci již náledně dotazník není potřeba vyplňovat, údaje se automaticky propíší do Dent21®.

eNeschopenka

V Dent21® lze vystavovat elektronické neschopenky. Díky napojení na elektronický systém eNeschopenky může ošetřující v systému vystavit Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a předat ho příslušné OSSZ. O dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance lze z Dent21® informovat i zaměstnavatele.

eČekárna

Dent21 - eČekárna se zadaným rodným číslem

Dent21® umožňuje klientům jednoduše ohlásit svůj příchod do ordinace pomocí systému eČekárny. V čekárně je umístěn tablet, do nějž klient zadá buď  číslo svého telefonu, rodné číslo, nebo jedinečný kód pacienta zaslaný přes SMS. Systém číslo automaticky spáruje s klientovými údaji v Dent21® a automaticky mu přiřadí stav “v čekárně”.

Potvrzování termínů e-maily

Dent21 - vzor potvrzovacího e-mailu

Klienty lze o plánované návštěvě průběžně informovat prostřednictvím e-mailů. Podobně jako v případě upozrňovacích SMS, i e-maily lze podle potřeb ošetřujícího průběžně rozesílat v několikadenních intervalech. Jakmile klient termín odsouhlasí prostřednictvím klíčového slova, termín se automaticky potvrdí i v systému. Součástí e-mailu mohou být instrukce před léčbou, potažmo jiné dokumenty týkající se výkonu (např. poučení o léčbě).

Výhody software pro zubaře Dent21®

Naší snahou je poskytnout zákazníkovi kompletní služby a software, který vychází z jeho potřeb a přání a bude mu pomocníkem a zjednodušením v každodenní práci a firemních procesech.

Modulární systém

Software pro zubaře Dent21® je plně modifikovatelný systém s možností úprav dle přání zákazníka.

Zálohy také u klienta

Dent21®  poskytuje možnost zálohovat data i celý software nejen na našich serverech, ale také na záložních zařízeních klienta, například NAS.

Customizace

Dent21® lze libovolně upravit, změnit vzhled,
či doimplementovat téměř jakoukoli funkcionalitu na přání zákazníka.

Dostupnost

Systém je dostupný z libovolného internetového prohlížeče – možnost práce či kontroly doma i na cestách.

Jednoduchost

Software pro zubaře Dent21® poskytuje intuitivní ovládání, jednoduchá obsluha
a přátelské uživatelské rozhraní.

Technická podpora

Kompletní technická podpora software.  Integrovaný tiketovací systém v aplikaci. Tikety jdou přímo našim odborníkům. Možnost přímého telefonického spojení
či SKYPE.

Provoz a umístění

Možnost provozu aplikace na našich zabezpečených cloud serverech, nebo insite u klienta.

Napojení na aplikace

Systém lze napojit na jakoukoli aplikaci.
Nejen otevírat aplikace třetích stran,
ale i zpracovávat a integrovat jejich
data jako RTG, kefalometrie, apod.

Splátky

Nákup licence Dent21® lze rozložit do několika splátek bez navýšení ceny.