Modul online objednávky

Rozšíření software Dent21 o modul Online objednávky poskytuje možnost klientům zdravotnického zařízení se snadno objednat na vybrané termíny a výkony přímo z webové prezentace zdravotnického zařízení.  Jak tento modul funguje?

  • V systému Dent21 lze nastavit, na jaké výkony lze objednávat online. Například vstupní vyšetření, kontrola, apod.
  • Dále se v Dent21 nastaví, na jaké křesla (ošetřující) a v jakých termínech lze objednávat online. Například úterý 13 – 17 hodin na křeslo hygieny.
  • Dent21 vygeneruje link, který klient vloží do html tagu iframe na svých stránkách. V tu chvíli je online objednávkový formulář připraven pro použití.
  • Klient zdravotnického zařízení přistupuje k objednávkám z webových stránkách zařízení.
  • Nejpre si klient zvolí požadovaný výkon, poté z kalendáře volný termín.
  • V dalším kroku vyplní klient své jméno, příjmení, telefon a email.
  • Software Dent21 provede blokaci kalendáře. V případě, že najde telefon, nebo email u existujícího klienta, propojí zároveň objdnávku s takovým klientem v kartotéce.
  • Zaroveň je recepci zobrazena informace o neschválené objednávce, kterou recepce buď schoválí, nebo zamítne s možnou poznámku. O této akci je klient informován pomocí SMS.
  • V případě schválení je tak objednávka platná, v případě zamítnutí bude ostraněna z kalendáře.